Bryggen set fra syd
Bryggen set fra nord - med Amager Fælled
Forår på Bryggen
Bryggebadet
Islands Brygge har Metrostation
Bryggebadet
Kran-muren

Om Islands Brygge

Islands Brygge er skabt ved gentagne opfyldninger fra 1880'erne af det lavvandede område mellem Amager og Sjælland. I første omgang var det af militære grunde men  i 1901  besluttede havnevæsenet,  sammen med Privatbanken, at anlægge en 925 meter lang kaj og fylde arealet mellem Artillerivej og Langebro op. Årsagen skyldes den  fremvoksende og blomstrende industriproduktion, der prægede København.

Dette blev startskuddet til nogle af Københavns største arbejdspladser: Gosch(tændstikker/blyanter), Københavns Kul og Koks Kompagni og særligt Sojakagefabrikken. Forholdene her var optimale, da man kunne producere sine produkter i nær tilknytning til havnefronten, der qua skibstrafikken, sikrede direkte adgang til råvareleverancer og afsætning af færdigvarerne.

I perioden fra ca. 1990 til år 2000 var Islands Brygge præget af den nedlagte industri og bestod mest af halv- og heltomme fabriksbygninger samt arbejdernes nedslidte og faldefærdige beboelsesejendomme. I 1984 tog beboerne på Islands Brygge initiativ til et grønt anlæg på Islands Brygge og for indsamlede midler og med egen arbejdsindsats blev en foreløbig park anlagt. Dette blev begyndelsen på den omfattende byfornyelse, som resulterede i omfattende omdannelser af de gamle industriområder og arbejderboliger til moderne andelsforeninger, nye erhvervslejemål og markante arkitektoniske bygninger.

 

Nu fremstår Islands Brygge - eller blot Bryggen i daglig tale, som et af Københavns mest attraktive og eftertragtede områder. Bydelen lever sit eget liv  og fremstår som en by-i-byen, besjælet af fortidens fortællinger og historik.

  

 

 

 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Man kan kun blive skrevet op på ventelisten hvis man får en af vores andelshavere her i A/B LEIF til at skrive en op.

Henvendelser vedr. opskrivning vil ikke blive besvaret.

Felter med * skal udfyldes.

Peter Lyth
1. suppleant

Natalie Weischer Godske
2. suppleant

Hanne Sahin
Formand

Inge Petersen
Næstformand

Claus Vogel
Bestyrelsesmedlem

Allan Marchussen
Bestyrelsesmedlem

Pernille Thykier
Bestyrelsesmedlem