Vi er i AB Leif bevidste om vigtigheden af at passe på miljøet. Derfor har vi affaldssortering  som sker i pavillionerne i gården. 

Husholdningsaffald: Skal i  containerne placeret i pavillionen.

Glas: Skal i de 2 plastkurve i pavillionen.

Batterier: Skal i batteribeholderen ved Pavillionen. 

Pap & papir: Skal i de respektive containere langs redskabsskuret overfor pavillionen.

Storskrald: Skal i i den store pavillion nede ved AB HAB.

Stort El-skrot: Skal i pavillionen nede ved AB HAB

Små elartikler: Skal i container der er mærket med: EL-Skrot

Hård plast: Skal i container mærket med: Hård plast

Mindre effekter som bøger, tøj, og andre genstande kan stilles i buret i pavillionen til genbrug.  

Byggeaffald er IKKE storskrald, og det må ikke afleveres i dagrenovationen, storskraldsrummet eller henstilles i gården. Her er det den enkeltes eget ansvar at få det fjernet og afleveret på genbrugspladsen.

Nærmeste genbrugsplads er:

 Vermlandsgade Genbrugsstation

Herjedalgade 2-4 

2300 København S

 

Åbningstider

Hverdage kl. 10.00 - 18.00 

Lør./søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00

1. maj og 5. juni kl. 10.00 - 17.00

 Lukket

Genbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar. 

Der kan ikke afleveres køkkenaffald og andet let fordærveligt affald samt stærkt støvende asbest.

Genbrugsstationen har et byttecenter. Det lukker en halv time før genbrugsstationens lukketid.

 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Man kan kun blive skrevet op på ventelisten hvis man får en af vores andelshavere her i A/B LEIF til at skrive en op.

Henvendelser vedr. opskrivning vil ikke blive besvaret.

Felter med * skal udfyldes.

Peter Lyth
1. suppleant

Natalie Weischer Godske
2. suppleant

Hanne Sahin
Formand

Inge Petersen
Næstformand

Claus Vogel
Bestyrelsesmedlem

Allan Marchussen
Bestyrelsesmedlem

Pernille Thykier
Bestyrelsesmedlem