Afløb, vandhaner, vandlåse og cisterner:
Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lignende skal renholdes af beboerne for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler.
 
Antenne: Foreningen er medlem af ”Bryggenet”, men du har mulighed for at abonnere på Tele Danmarks kabel TV.
  
Forandringer: Nyt badeværelse? Køkken? Loftsbeklædning? Opsætning eller nedrivning af en væg? Uanset hvad du måtte finde på henvend dig først på ejendomskontoret med dit projekt og få at vide, hvad du må og ikke må og hvilke tilladelser og godkendelser, du skal have, før du går i gang.
 
Forsikring: Ud over vores ejendomsforsikring har vi en glas- og kummeforsikring. Henvend dig på ejendomskontoret hvis noget går i stykker.
 
Fremleje: Ønsker du at fremleje din lejlighed ud, skal du henvende dig til administrator for registrering af fremlejemålet. Se i øvrigt § 12 i foreningens vedtægter.
 
Grill: Grillen i gården er til fri afbenyttelse, men skal rengøres efter brug.
 
Nøgler: Ud over nøgler til din lejlighed får du udleveret 2 systemnøgler som passer til for - og bagtrappe, kælder- og loftsdøre, port i Leifsgade samt cykelkældrene i gården. Systemnøglerne kan/må ikke kopieres og må ikke overlades til uvedkommende. Ekstra systemnøgler kan købes på ejendomskontoret.
 
Sammenlægning af lejligheder: Se vedtægternes § 14.2 og 14.3.
 
Tørrepladser: Der er mulighed for at tørre tøj på de fælles tørrestativer i gården. Da vi er mange om at dele dem, opfordres du til ikke at have dit tøj hængende længere end højst nødvendigt.
 
Varmeregnskab: Regnskabet går fra 01.04. - 31.03. og aflæses sidst i marts af Techem.
 
Vaskeri: Der er mulighed for at benytte Bergthoras vaskeri. Vaskekort hertil kan bestilles på varmemesterkontoret.
 
Ventelister: Vi har tre. En ekstern, en intern samt en for hjemmeboende børn, dvs.. børn, der har folkeregisteradresse hos forældrene. Børn kan først komme i betragtning efter deres fyldte 18. år. Hvis barnet efter sit fyldte 18. år har været fraflyttet foreningen, kan pågældende ikke komme i betragtning under denne bestemmelse. Ønsker du en anden lejlighedstype end den du allerede har, herunder sammenlægning af lejligheder, kan du blive skrevet op på den interne venteliste. Denne har førsteprioritet. Kender du nogen, som du gerne vil hjælpe til en lejlighed, kan du indstille vedkommende til den eksterne venteliste. Der kan kun indstilles 2 personer ad gangen pr. andelshaver. Ventelisterne administreres af Boligexperten.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Man kan kun blive skrevet op på ventelisten hvis man får en af vores andelshavere her i A/B LEIF til at skrive en op.

Henvendelser vedr. opskrivning vil ikke blive besvaret.

Felter med * skal udfyldes.

Peter Lyth
1. suppleant

Natalie Weischer Godske
2. suppleant

Hanne Sahin
Formand

Inge Petersen
Næstformand

Claus Vogel
Bestyrelsesmedlem

Allan Marchussen
Bestyrelsesmedlem

Pernille Thykier
Bestyrelsesmedlem